Živnosť, alebo s.r.o. ?

Živnosť, alebo s.r.o. ?

V dnešnej dobe začína veľká časť ľudí uvažovať o vlastnom podnikaní, a práve z tohto hľadiska je dôležité si vopred ujasniť hlavné rozdiely medzi živnosťou a s.r.o.

V prvom rade je potrebné zamerať sa na spôsob ručenia za záväzky firmy. Spoločnosť s ručeným obmedzením(s.r.o), už vo svojom názve hovorí, že konečné ručenie je obmedzené, zatiaľ čo ručenie živnostníka je neobmedzené. Práve z tohto dôvodu je najväčším rozdielom medzi živnosťou, a s.r.o, fakt, že pri živnosti ručíte za záväzky firmy – celým majetkom, a zároveň aj svojím súkromným majetkom, kým pri s.r.o je váš súkromný majetok nedotknuteľný, a ručíte iba majetkom firmy. Spoločník – majiteľ s.r.o ručí za svoje záväzky iba do výšky svojho nesplateného vkladu, nič viac sa od neho nebude vyžadovať. Kým živnostník vkladá do podnikania všetko. Je potrebné si pri zakladaní firmy zvážiť riziko neúspechu, a uchrániť sa pred celkovým krachom – založením s.r.o, namiesto živnosti.

Avšak každá minca má dve strany, preto je dôležité spomenúť si ďalší rozdiel, ktorým je základné imanie. Obchodným zákonníkom je daná podmienka, že Spoločnosť s ručením obmedzením (s.r.o) musí mať základné imanie v minimálnej výške 5000 eur. Základné imanie vzniká vložením vkladov spoločníkov pri vzniku spoločnosti. Nezáleží na počte spoločníkov, dôležitý je minimálny súčet vkladov 5000€. Základné imanie v tomto prípade môže mať peňažný, alebo nepenažný charakter – kedy sa vkladom stáva majetok, ktorého hodnotu je možné presne určiť. Vklad sa v prípade s.r.o nemusí odkladať, naopak – dá sa využívať v plnej miere. Narozdiel od s.r.o, do živnosti sa nemusí vkladať žiadne základné imanie. Živnosť nemá žiadnu minimálnu výšku majetku, a práve preto môžete na ňu podnikať doslova s nulovým rozpočtom. Preto, ak práve nevlastníte väčšiu sumu, ktorá by pokryla základné imanie, je výhodné založiť si živnosť bez vstupných nákladov.

Ďalším krokom, na ktorý je potrebné myslieť, sú úradné poplatky. Kým založenie živnosti stojí od 5 – 15€ podľa predmetu činnosti, s.r.o vyjde podstatne drahšie. Prvou vecou, ktorú potrebujete pri s.r.o je živnostenský list (5€ voľná, 15€ remeselná činnosť). Ďalšími sú poplatky u notára (cca 50€), a poplatok za zápis do obchodného registra (cca 331,50€). Pri úradných poplatkoch preplatíte na založení s.r.o minimálne 380€. Nezabudnime ani na odvody z dividend, a podiel zisku. Živnostníci musia platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, pričom výška odvodov závisí od celkových príjmov. Čím sú vyššie, tým viac zaplatíte. Živnostník platí odvody z vymeriavacieho základu. Do zdravotnej poisťovne budete platiť odvody z vymeriavacieho základu vo výške 14% a 35,15% do sociálnej. Naopak ak ste majiteľom s.r.o a nemáte zamestnanie, odvody do sociálnej poisťovne platiť nemusíte, avšak máte zo zákona povinnosť platenia si zdravotných odvodov.

Všetky firmy a živnostníci sú povinní platiť daň z príjmov. Daň sa platí zo sumy, ktorú nazývame daňový základ (suma, ktorá zostane po odpočítaní výdavkov na podnikanie). Daň z príjmov sa platí raz ročne – v marci za predchádzajúci rok. Základ u živnostníkov sa zdaňuje 19%sadzbou, pri s.r.o. je to vo výške 22% z daňového základu. Výhodou u živnostníkov sú tiež paušálne výdavky, ktoré sa pri s.r.o uplatniť nedajú. Daňový základ je ďalším z dôvodov prečo je živnostník na tom lepšie, ako s.r.o. Posledný rozdiel medzi s.r.o, a živnosťou je vo vlastníctve. Majiteľom živnosti, je vždy len jeden človek, kým s.r.o môže mať viacero majiteľov (max 50). Práve preto sa s.r.o stáva svojou variabilnosťou atraktívnejším druhom podnikania.

Napriek uvedením výhodám, a nevýhodám, je dôležité na záver zohľadniť viacero kritérií, akými sú vklad, odvody, poplatky, a dane.. S výberom vám pomôže naša spoločnosť Companies solutions, stačí si len správne vybrať!